Jak odstoupit od smlouvy, pokud mi to neumožňuje!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V minulém článku jsme našim čtenářům radili, na co si dát pozor při volbě dodavatele energií. Jak už bylo na závěr předešlého článku slíbeno, dnes se pobavíme o možnostech odstoupení od smlouvy, když už u takového jednoho dodavatele jsme.

Pro lepší představu si i takovou nepříjemnou situaci nadefinujeme: Uzavřeli jsme nevýhodnou smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu na dobu určitou. Smlouvu vypovědět nelze, nebo jen za podmínky zaplacení několikatisícikorunové smluvní pokuty.

První a nejméně atraktivní varianta je samozřejmě zaplatit mastnou pokutu, nebo…

V případě, že dodavatel jednostranně změnil smluvní podmínky, máte možnost odstoupit bez sankce. V České republice legislativa umožňuje jednostranné změny smluv u dodavatelů energií. V takovém případě je důležité, aby se jednalo o změny, které ovlivňuje dodavatel samotný. A protože je nejsilnějším faktorem pro změnu dodavatele cena a současně právě cena je nejvíce proměnlivý bod ve smluvních podmínkách, zaměřili jsme se zejména na ni. Jak už z předešlého článku víte, cena se skládá z regulované složky, která je určena každoročním rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, a složky neregulované.

Jak už z názvu vypovídá, neregulovanou část neovládá stát, ale dodavatel, a pokud nastane situace, kdy dodavatel právě onu neregulovanou část zvýší (pozn. neplatí pro její snížení), má spotřebitel možnost, za určitých podmínek, bez sankce od smlouvy odstoupit.

Jak už asi správně tušíte, odstoupit můžete jen do určité doby. A ta souvisí se způsobem, jakým dodavatel informoval spotřebitele o změně. 

První možný způsob je individuální oslovení jako např. zaslaná sms, dopis, telefonát či nejčastěji používaný informativní e-mail. U posledního jmenovaného si dejte pozor, zda vám chodí e-maily od dodavatele přímo do „doručených zpráv“, aby nedošlo k jejich ztrátě ve spamu. Dodavatel může své zákazníky informovat individuálně nejpozději 30 dní před účinností změny. Vy naopak máte čas odstoupit od smlouvy do 10. dne před onou účinností.

Druhou cestou k informování, kterou stát dodavatelům energií umožňuje, je vyvěšení dané změny na webových stránkách či provozovně dodavatele. Určitě doporučujeme pravidelnou kontrolu stránek nebo pomoc specialisty, který se sbíráním těchto informací živí. 

Doufáme, že Vám náš článek pomůže, a pokud byste nenašli čas na pravidelné kontroly podmínek u dodavatelů energií, neváhejte se na nás obrátit, pomáháme všem!

Zanechte komentář

Menu

Naplánujte si s námi schůzku :-)

Vyžádat nabídku

Sjednat osobní schůzku