• +420 380 331 177
 • info@elyn.cz
 • Po – Pá: 8:00 – 16:00

Distribuční sazba – neplatíte za ni zbytečně moc?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Distribuční sazba se vybírá dle toho, k jakému způsobu je nemovitost (odběrné místo) určena. Svou úlohu hraje i jak často ji využíváte, jakým způsobem topíte a také skutečnost, zda jezdíte elektromobilem.
Výběr distribuční sazby výrazně ovlivňuje cenu distribuční složky (zákonem daná složka na faktuře) a silové elektřiny. V místech, kde je předpokládán vyšší odběr elektřiny, je ze strany distributora navržena také nižší cena. Můžeme proto jednoduchým vybráním distribuční sazby ušetřit nemalou částku, zvláště v případech, kdy máte vysokou spotřebu. Nutno dodat, že distribuční sazbu můžeme na jednom odběrném místě  změnit pouze jednou za 12 po sobě jdoucích měsíců a ne vždy je to tak snadné. Jaké jsou základní distribuční sazby a za jakých podmínek je můžeme uplatnit?

Kompletní přehled 11. distribučních sazeb (domácnost).

D01d – je tzv. jednotarifová sazba, která je vhodná pro domy, byty či chaty bez významného zastoupení elektrických či přímotopných spotřebičů s malým příkonem. Jednotarifová sazba je taková sazba, která umožňuje odebírat elektrickou energii pouze v jednom tarifu, a sice ve vysokém, označovaném zkratkou VT (známé z minulosti jako „denní proud“). Využitím této sazby tak nelze využívat levnější noční proud (nízký tarif NT) například pro ohřev vody v bojleru či v akumulačním zásobníku.

Tato distribuční sazba je vhodná tedy pro domácnosti, které využívají elektrickou energii víceméně pouze pro osvětlení a pro provoz běžných domácích spotřebičů.

D02d – Stejně jako u D01d se jedná o jednotarifovou sazbu s tím rozdílem, že akumulační a přímotopná zařízení bez významného zastoupení mohou mít střední příkon.

D25d – distribuční sazba D25d je dvoutarifová sazba, která spotřebiteli umožňuje využívat jak vysoký, tak nízký tarif, přičemž nízký tarif má platnost 8 hodin denně. Distributor může dobu platnosti tohoto tarifu v průběhu dne operativně měnit.  Tato sazba je vhodná především pro odběratele, kteří v domácnosti provozují elektrické akumulační spotřebiče.

Podmínkou pro uplatnění sazby D25d je především to, že v domácnosti bude instalovaný elektrický akumulační zásobník pro přípravu teplé vody, nebo pro vytápění objektu a také to, že provoz tohoto akumulačního zásobníku bude omezen v době platnosti vysokého tarifu. Akumulační zásobník tedy může být nahříván pouze během 8 hodinového časového úseku během noci a přes den, kdy platí vysoký tarif, musí být, například pomocí programovatelných hodin, odstaven.

D26d – jedná se o tzv. dvoutarifovou sazbu, která spotřebiteli umožňuje využívat jak vysoký, tak nízký tarif, přičemž nízký tarif má platnost 8 hodin denně. Dobu platnosti může distributor tohoto tarifu v průběhu dne operativně měnit.  Tato sazba je vhodná především pro odběratele, kteří v domácnosti provozují elektrické akumulační spotřebiče. Distribuční sazba D26d se od sazby D25d liší v tom, že provozované elektrické akumulační spotřebiče jsou využívané i pro vytápění objektu, nikoli jen pro ohřev teplé užitkové vody.

Podmínkou pro uplatnění sazby D26d je především to, že v domácnosti budou instalovány elektrické akumulační zásobníky pro přípravu teplé vody, nebo pro vytápění objektu, jejichž součtový příkon bude nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.

Další podmínkou pro uplatnění sazby D26d je, že provoz těchto akumulačních zásobníků bude omezen v době platnosti vysokého tarifu. Akumulační zásobník tedy může být nahříván pouze během 8 hodinového časového úseku během noci a přes den, kdy platí vysoký tarif, musí být, například pomocí programovatelných hodin, odstaven.

D27d – Distribuční sazba D27d je určena všem vlastníkům elektromobilu či jejich uživatelům, přičemž vlastnictví/užívání elektromobilu musí být doloženo. Stejně jako u sazeb D25d a D26d může vlastník nemovitosti využívat nízký tarif v 8 hodinové délce, a to v časovém úseku od 18:00 do 8:00 hodin. Nízký tarif může být během této doby rozdělen do maximálně dvou časových úseků.

D35d – Pokud objekt vytápíte smíšeným způsobem, tedy kombinací akumulačních a přímotopných elektrických zdrojů, je pro vás určená distribuční sazba D35d. Tato dvoutarifová sazba nabízí možnost využití nízkého tarifu po dobu až 16 hodin denně, přičemž doba nízkého tarifu může být rozdělena až do 5 úseků o délce minimálně 1 hodiny.

Podmínkou pro uplatnění sazby D35d je především instalace hydbridního systému elektrického vytápění, které bude mít součtový příkon (včetně akumulačního zásobníku na TV) vy výši minimálně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Další podmínkou je nutnost blokovat tyto spotřebiče během platnosti vysokého tarifu.

D45d – Pokud objekt vytápíte převážně elektrickými přímotopy, využijte dvoutarifovou sazbu D45d, která je pro tyto případy určena. Nízký tarif má v případě distribuční sazby D45d platnost minimálně 20 hodin, přičemž tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny.

Podmínkou pro uplatnění sazby D45d je instalace elektrických přímotopů, které budou mít součtový příkon (včetně akumulačního zásobníku na TV) vy výši minimálně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Jako u všech ostatních distribučních sazeb, i v tomto případě musí být zajištěno blokování provozu přímotopů v době platnosti vysokého tarifu.

D55d – Distribuční sazba D55d je určena pro odběrná místa, která pro vytápění využívají tepelná čerpadla. Nízký tarif má v tomto případě délku minimálně 22 hodin denně, tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny. Podmínkou pro uplatnění distribuční sazby D55d je prokázání, že výkon tepelného čerpadla pokrývá veškeré tepelné ztráty objektu. Topné elektrické spotřebiče musí být v době platnosti vysokého tarifu blokovány.

D56d – Jedná se o obdobnou distribuční sazbu, jako je D55d s tím rozdílem, že pro její uplatnění je potřeba splnit mírně odlišné podmínky. V případě distribuční sazby D56d je třeba doložit, že tepelný výkon tepelného čerpadla pokryje minimálně 60 % tepelných ztrát objektu.

D57d – Dvoutarifová distribuční sazba D57d nabízí dobu platnosti nízkého tarifu v délce minimálně 20 hodin denně, tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny. Podmínkami pro uplatnění sazby D57d je instalace hybridního elektrického systému vytápění, elektrických přímotopů, nebo tepelného čerpadla. Součtový příkon všech zdrojů tepla na elektřinu (včetně akumulačního zásobníku na TV) musí být ve výši minimálně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. V době platnosti vysokého tarifu je třeba blokovat chod přímotopných a akumulačních zařízení.

D61d – Dvoutarifová distribuční sazba D61d je určena především pro majitele chat, chalup a jiných rekreačních objektů, které jsou v převážné míře využívány přes víkend. Nízký tarif je v případě této distribuční sazby platný od pátku od 12:00 do neděle 22:00.

Krátké shrnutí dvoutarifních distribučních sazeb na závěr:

 • D25d – 8 hodin nízký tarif, pro akumulační ohřev vody
 • D26d – 8 hodin nízký tarif, pro akumulační ohřev vody a vytápění, vyšší spotřeba jak D25d
 • D27d – 8 hodin nízký tarif, pro elektromobily
 • D35d – 16 hodin nízký tarif, pro smíšený systém vytápění – akumulačního  vytápění a přímotopného. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016
 • D45d – 20 hodin nízký tarif, pro přímotopy. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016.
 • D56d – 22 hodin nízký tarif, pro tepelné čerpadlo. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016.
 • D57d – 20 hodin nízký tarif, pro smíšený režim el. vytápění, kombinace akumulačního a přímotopného vytápění, nebo k vytápění přímotopy nebo tepelný čerpadlem. Sazba platí od 1.4.2016.
 • D61d –  pro chalupáře a chataře , nižší sazby během víkendu

Uvažujete o změně distribuční sazby a nejste si jisti, zda by se Vám to vyplatilo nebo zda vůbec můžete? Zastavte se a my Vám s tím poradíme.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com, https://stavimbydlim.cz, https://www.pexels.com

Zanechte komentář

Menu

Naplánujte si s námi schůzku :-)

 • +420 380 331 177
 • info@elyn.cz
 • České Budějovice 5
  E. Beneše 2686/36 370 06

Vyžádat nabídku

Sjednat osobní schůzku